fbpx

Reglement

 • Conform bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 15 maart 2010.
 • Leeftijd: Doelgroep vanaf 25 jaar, minimum leeftijd van 18 jaar.
 • Voorleggen v/e geldig + origineel paspoort met het oog op leeftijd controle verplicht op verzoek.
 • Passende en deftige kleding vereist, NIET toegestaan zijn o.a. petjes, trainingspakken, kleding met aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen, voetbalshirts.
 • Een verzorgt voorkomen is gewenst, geen extreme kapsels.
 • Geen toegang aan mensen in bezit van of onder invloed van drugs
 • Binnen en buiten Discotheek Cosmo is drugsgebruik ten strengste verboden.
 • Geen toegang aan mensen in het bezit van wapens of peperspray.
 • Geen toegang aan mensen in staat van dronkenschap.
 • Geen toegang aan mensen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt in dancings of andere horeca gelegenheden.
 • Geen toegang aan mensen die in welke vorm dan ook spanningsvelden en/of agressiviteit met zich meebrengen.
 • Geen toegang aan groepen bestaande uit meer dan 4 personen van wie kan worden verwacht dat zij binnen een groep van meer dan 4 personen zullen vormen.
 • Bij wangedrag en/of geweld wordt de politie gewaarschuwd.
 • Het is niet toegestaan goederen van gelijk welke aard te verhandelen in of rond de discotheek.
 • De directie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstal op de parking of in de discotheek.
 • Het is niet toegestaan drank en/of etenswaren mee naar binnen te nemen, ook geen goederen om te verkopen.
 • Consumpties alleen binnen de discotheek gebruiken. Het is ten strengste verboden glazen of consumpties of goederen mee naar buiten te nemen.
 • Als bescherming van eigen en andermans veiligheid kan de klant gefouilleerd worden op drank en/of wapens. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot Discotheek Cosmo ontzegd worden.
 • Het is niet toegestaan flyers, affiches of ander promotie materiaal binnen of buiten de discotheek uit te delen.
 • Voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, worden in beslag genomen.
 • De beslissing van de gastheer hieromtrent is bindend.
 • Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag vertoont, kan hij of zij uit de discotheek verwijderd worden.
 • Zich onrechtmatig ophouden op het terrein van de discotheek na sluitingstijd, heeft de onmiddellijke ontzegging tot de discotheek tot gevolg.
 • Bij onenigheid of ruzie is men verplicht het securityteam te verwittigen.
 • Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn streng verboden.
 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme worden niet getolereerd.
 • Jassen, handtassen, rugzakken, paraplu’s, valhelmen e.d. verplicht afgeven aan de vestiaire.
 • Zonder bewijs worden geen jassen of voorwerpen teruggegeven.
 • De discotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade van bezoekers.
 • Overtreding van het huisreglement kan leiden tot verwijdering.
 • In situaties maar het huisreglement niet in voorziet, beslist de directie van de discotheek over de mogelijk te nemen maatregelen.
 • Wij is niet aansprakelijk voor eventuele fouten op deze website.
 • Als bezoeker van Discotheek Cosmo ga je ermee akkoord dat je gefilmd en/of gefotografeerd wordt. Bij het betreden van Discotheek Cosmo geef je ons het recht om deze opnames zonder enige beperking te gebruiken en door te geven. Je doet hierbij afstand van het recht op compensatie.
 • Camera’s waken over ieders veiligheid zowel in de discotheek als op de parking. De bewegingen van de cliënteel worden gevolgd en geregistreerd conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Discotheek Cosmo Privacy Statement.