fbpx

Reglement

 • Conform bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 15 maart 2010.
 • Leeftijd: Doelgroep vanaf 25 jaar, minimum leeftijd van 18 jaar.
 • Voorleggen v/e geldig + origineel paspoort met het oog op leeftijd controle verplicht op verzoek.
 • Passende en deftige kleding vereist, NIET toegestaan zijn o.a. petjes, trainingspakken, kleding met aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen, voetbalshirts.
 • Een verzorgt voorkomen is gewenst, geen extreme kapsels.
 • Geen toegang aan mensen in bezit van of onder invloed van drugs
 • Binnen en buiten de discotheek is drugsgebruik ten strengste verboden.
 • Geen toegang aan mensen in het bezit van wapens of peperspray.
 • Geen toegang aan mensen in staat van dronkenschap.
 • Geen toegang aan mensen die in het verleden overlast hebben veroorzaakt in dancings of andere horeca gelegenheden.
 • Geen toegang aan mensen die in welke vorm dan ook spanningsvelden en/of agressiviteit met zich meebrengen.
 • Geen toegang aan groepen bestaande uit meer dan 4 personen van wie kan worden verwacht dat zij binnen een groep van meer dan 4 personen zullen vormen.
 • Bij wangedrag en/of geweld wordt de politie gewaarschuwd.
 • Het is niet toegestaan goederen van gelijk welke aard te verhandelen in of rond de discotheek.
 • De directie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, schade of diefstal op de parking of in de discotheek.
 • Het is niet toegestaan drank en/of etenswaren mee naar binnen te nemen, ook geen goederen om te verkopen.
 • Consumpties alleen binnen de discotheek gebruiken. Het is ten strengste verboden glazen of consumpties of goederen mee naar buiten te nemen.
 • Als bescherming van eigen en andermans veiligheid kan de klant gefouilleerd worden op drank en/of wapens. Als hieraan geen medewerking wordt verleend, kan de toegang tot de discotheek ontzegd worden.
 • Het is niet toegestaan flyers, affiches of ander promotie materiaal binnen of buiten de discotheek uit te delen.
 • Voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, worden in beslag genomen.
 • De beslissing van de gastheer hieromtrent is bindend.
 • Wanneer iemand ongewenste intimiteiten/hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag vertoont, kan hij of zij uit de discotheek verwijderd worden.
 • Zich onrechtmatig ophouden op het terrein van de discotheek na sluitingstijd, heeft de onmiddellijke ontzegging tot de discotheek tot gevolg.
 • Bij onenigheid of ruzie is men verplicht het securityteam te verwittigen.
 • Bedreiging, mishandeling, intimidatie en andere vormen van agressie zijn streng verboden.
 • Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme worden niet getolereerd.
 • Jassen, handtassen, rugzakken, paraplu’s, valhelmen e.d. verplicht afgeven aan de vestiaire.
 • Zonder bewijs worden geen jassen of voorwerpen teruggegeven.
 • De discotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, materiële en immateriële schade van bezoekers.
 • Overtreding van het huisreglement kan leiden tot verwijdering.
 • In situaties maar het huisreglement niet in voorziet, beslist de directie van de discotheek over de mogelijk te nemen maatregelen.
 • Wij is niet aansprakelijk voor eventuele fouten op deze website.
 • Camera’s waken over ieders veiligheid zowel in de discotheek als op de parking. De bewegingen van de cliënteel worden gevolgd en geregistreerd conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Discotheek Cosmo Privacy Statement.